loading

Ogłoszenie wyniku przetargu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej, informujemy, iż oferty złożyło 12 firm, tj.: BG Proenergy, Cogito Energy, Columbus Energy S.A., Eltrix Wielgus Robert, Konsorcjum Energia Taniej Solar, Foton Technik Sp. z o.o., GoldSun Sp. z o.o., Grupa O5 Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o., Suntrans Sp. z o.o., Volt Sp. z o.o., Iners Maciej Rajchel.

 


Po przeanalizowaniu ofert, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne, wygrała firma BG Proenergy, która uzyskała w ramach 4 kryteriów punktowych łączną ilość punktów 83,20.

 

Pozostałe firmy otrzymały odpowiednio:

 1. Cogito Energy - 77,91
 2. Columbus Energy S.A. - 53,81
 3. Eltrix Wielgus Robert - 73,42
 4. Konsorcjum Energia Taniej Solar - 78,16
 5. Foton Technik Sp. z o.o. - 78,80
 6. GoldSun Sp. z o.o. - 65,62
 7. Grupa O5 Sp. z o.o. - 65,92
 8. Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. - 63,50
 9. SunTrans Sp. z o.o. - 62,04
 10. Volt Sp. z o.o. - 67,50
 11. Iners Maciej Rajchel - 46,52

 

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za przesłane oferty.

 


 

 

 

Do góry